Dojazd

Jad±c drog± nr 240 z kierunków: Chojnice, Czersk lub ¦wiecie, Bydgoszcz na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Cegielniana skręcamy w przedłużenie ulicy Cegielnianej, która prowadzi do zakładu
(ok. 500 m).