Przyjmujemy zamówienia składane telefonicznie b±dĽ faksem

Tel: 052 3342433
Fax: 052 3345115

Wkrótce wprowadzimy przyjmowanie zamówień drog± elektroniczn±: digitus@tuchola.pl